***"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้”***
เมนูหลัก
รวมลิงค์

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 999 โปรแกรมบัญชี
Peer Group CFSAWS : SS
CAD HUB COOP HUB
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
SEVA 2010
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

QR_CODE
สตส.กำแพงเพชร
ID_LINE 0864457090
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
  เข้าร่วมดำเนินการประเมินความพร้อม และสอนการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (26/01/2565)
  สตส.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด SCP ครั้งที่ 1/2565 (26/01/2565)
  สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมการติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบประชุม Video Conference Zoom Meeting (24/01/2565)
  สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด (23/01/2565)
  สตส.กำแพงเพชร จัดอบรมโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปปูนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (21/01/2565)
  สตส.กำแพงเพชร ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ระบบ Zoom Meeting (21/01/2565)
  สตส.กำแพงเพชร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด (20/01/2565)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศประกาศจัดชื้อจัดจ้าง 2565สรุปการจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2565 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล (20/10/2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (14/10/2564)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (06/10/2564)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส กำแพงเพชรใสสะอาด 2564" (25/02/2564)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/10/2563)
อ่านทั้งหมด     
ผลงานสำคัญ
ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
แก้ไขปัญหาโปรแกรม
GL 2สมาชิกและเงินกู้ออมทรัพย์ 2.1เงินรับฝากคู่มือโปรแกรมกรม 
Network ID ถูกปิด หรือ Disable ไม่สามารถ Lan ได้ (28/02/2555)
ติดตั้ง Database ไม่ได้ (23/02/2552)
เมื่อ Log In เข้าโปรแกรมแล้วพบข้อความ This PHP script (23/02/2552)
เมื่อ Log In เข้าโปรแกรมแล้วพบหน้าจอว่างๆ (23/02/2552)
วิธีการติดตั้ง GL2 หลายๆ สหกรณ์บนเครื่องเดียว (23/02/2552)
อ่านทั้งหมด     
สถานที่ท่องเที่ยว
แก่งผานางคอย (16/11/2564)
แก่งผานางคอย เป็นแก่งหินของลำห้วยคลองขลุง ที่ไหลเรื่อยจนกลายเป็นน้ำตก 4 ชั้น อยู่ห่างจาก ที่ทำการอุทยานฯ 800 เมตร ครับ มีทาง เดินศึกษาธรรมชาติที่จัดไว้ เหมาะสำหรับกางเต้นท์และศึกษาสภาพป่า
หอไตรวัดคูยาง (16/11/2564)
เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ ศิลปกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชรแล้ว ยังเป็นศูนย์เผนแพร่พระพุทธศาสนา เป็นสำนักเล่าเรียนพระธรรมวินัย
บ้านห้าง ร.5 (16/11/2564)
ตั้งอยู่ เขตเทศบาลนครชุม เดินเลียบคลองไปจากวัดสว่างอารมณ์ประมาณ 500 เมตร เป็นมรดกตกทอดของคหบดีชาวกำแพงเพชร
สิริจิตอุทยาน (16/11/2564)
เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีเนื้อที่ 170 ไร่ ประกอบด้วยสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน สวนไม้ดอกไม้ประดับปลูก และลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
อ่านทั้งหมด     
บริการ

>พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551

>ครูบัญชีอาสา

>ศูนย์ปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

>Download แบบฟอร์ม

>ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ

>คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

>สภาวิชาชีพบัญชี

>แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

>สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

>แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต >คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ >สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
>สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ >กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
>ร้องทุกข์/ร้องเรียน >CAD Conference >Mail.go.th
>สรุปผลการประชุมตามติคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร >เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี >เว็บลิงค์
  >FAQ  
  >แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ในส่วนขององค์การสวนยาง
 

 

 
FONTSIZE
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

นายโอภาส ทองยงค์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 6

นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย

 

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

นางสาวน้ำทิพย์  เงินเมือง

 

ปฏิทินกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
สารสนเทศทางการเงิน
รูปหฃกิจกรรม
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปตอง
ดูทั้งหมด
รายงานประจำปี
วีดีโอแนะนำ
ปิดทองหลังพระ
  • อยู่อย่างพอเพียง
  • ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว
  • แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel