เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
หน้าหลัก >> HOT IUSSE
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดHOT IUSSE ข่าว/บทความทั้งหมด

HOT IUSSE

สตส.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2565 (26 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 อำเภอทรายทองวัฒนา (25 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 (25 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 (25 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมประชุมรับฟังสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในส่วนภูมิภาค กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร กิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด ครั้งที่ 5 (19 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 5/2565 (17 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (10 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียน ศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่” ผ่านระบบ GIN Conference (9 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์กำแพงเพชร จำกัด (6 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร จัดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง (6 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร เข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตกค้างการตรวจสอบ ของสหกรณ์การเกษตรเกาะตาล จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 (5 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 (3 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (2 พ.ค. 2565)
สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนาจำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 (30 เม.ย. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (29 เม.ย. 2565)
สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ สหกรณ์กองทุนสวนยางนครไตรตรึงษ์กำแพงเพชร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 (29 เม.ย. 2565)
สตส.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 9 ท่าฆ่า “ออฟฟิตซินโดรม” (29 เม.ย. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในพื้นที่ คทช. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย” (29 เม.ย. 2565)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29 เม.ย. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel