เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
หอไตรวัดคูยาง

วันที่ 16 พ.ย. 2564

เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ ศิลปกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชรแล้ว ยังเป็นศูนย์เผนแพร่พระพุทธศาสนา เป็นสำนักเล่าเรียนพระธรรมวินัย
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel