เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
บ้านห้าง ร.5

วันที่ 16 พ.ย. 2564

ตั้งอยู่ เขตเทศบาลนครชุม เดินเลียบคลองไปจากวัดสว่างอารมณ์ประมาณ 500 เมตร เป็นมรดกตกทอดของคหบดีชาวกำแพงเพชร มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เสาเรือนทุกต้นใช้ไม้สักต้นเดียวยาวตลอด และหน้ามุขประดับด้วยไม้ฉลุมีความสวยงามมาก
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel