เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
แก่งผานางคอย

วันที่ 16 พ.ย. 2564

                          แก่งผานางคอย เป็นแก่งหินของลำห้วยคลองขลุง ที่ไหลเรื่อยจนกลายเป็นน้ำตก 4 ชั้น อยู่ห่างจาก ที่ทำการอุทยานฯ 800 เมตร ครับ มีทาง เดินศึกษาธรรมชาติที่จัดไว้ เหมาะสำหรับกางเต้นท์และศึกษาสภาพป่า บ่อน้ำอุ่น เป็นบ่อน้ำที่ผุดขึ้นมา จากใต้ดินตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส อยู่ห่างจากที่ทำการ 1.5 กิโลเมตร จุดชมวิว ตลอดเส้นทางสายคลองลาน-อุ้มผาง ตั้งแต่ กิโลเมตรที่ 57 ถึง กิโลเมตรที่ 117 มีจุดชมวิว หลายแห่งได้แก่ กิโลเมตรที่ 81, 87, 92, 102 และ 115 โดยเฉพาะกิโลเมตรที่ 102 มีน้ำตกริมทางที่สวยงามมาก น้ำตกแม่กระสา มีความสูง 900 เมตร มีชั้นลดหลั่นถึง 9 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง
 
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel