เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือหนองนกชุมใต้

วันที่ 19 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน2050คน)

                กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือหนองนกชุมใต้ จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านในตำบลมีอาชีพหลักในการปลูกข้าวหอมมะลิ เมื่อได้ผลิตผลจากการเก็บเกี่ยวก็นำไปขายให้กับนายทุนที่มารับซื้อ ในราคาต่ำ จึงเกิดแนวคิดรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวซ้อมมือหนองนกชุมใต้ขึ้น โดยการแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นข้าวซ้อมมือ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในชุมชน ประกอบกับได้เล็งเห็นประโยชน์ของข้าวซ้อมมือที่มีมากมายต่อสุขภาพ เช่น ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลีย แขนขา ไม่มีแรง ช่วยบำรุงสมอง ทำให้เจริญอาหาร และหากรับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคเหน็บชา ได้อีกด้วย
                 จึงได้เริ่มขอการสนับสนุนความรู้ และอุปกรณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้อุปกรณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่าง ครกกระเดื่อง ควบคู่กันในการแปรรูป จนได้ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือออกมาจำหน่าย ภายใต้ตรา "ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ” เริ่มแรกจำหน่ายให้แก่สมาชิกในกลุ่มและคนในชุมชน และขยายพื้นที่ออกไปเรื่อย ๆ ปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านหนองนกชุม จนแพร่หลายเป็นที่รู้จัก ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต (GAP) จากส่วนราชการและได้รับรางวัลกลุ่มสินค้าคุณภาพ ระดับ 4 ดาว
                   นอกจากภูมิปัญญา ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวแล้ว การทำบัญชี ก็เป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กัน โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร สอนแนะการทำบัญชี และเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำกับทางกลุ่มฯ อย่างต่อเนื่อง จากการเรียนรู้ต้นทุน กำไร รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน สามารถนำไปใช้วางแผนการดำเนินงานภายในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำมาสู่ความสำเร็จ ทำให้มองเห็นลู่ทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เติบโตมากขึ้น
                  สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวซ้อมมือหนองนกชุมใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 13 ตำบลทรายทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 0800281851
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel