เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดกำแพงเพชรใสสะอาด 2565" และ"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (20 เม.ย. 2565)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปี "วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์" (8 เม.ย. 2565)
คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐในตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้่อง (21 ม.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล (20 ต.ค. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (14 ต.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (6 ต.ค. 2564)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส กำแพงเพชรใสสะอาด 2564" (25 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22 ต.ค. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนกันยายน 2563 (8 ต.ค. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนสิงหาคม 2563 (15 ก.ย. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนกรกฎาคม 2563 (13 ส.ค. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนมิถุนายน 2563 (13 ก.ค. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนพฤษภาคม 2563 (12 มิ.ย. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนเมษายน 2563 (12 พ.ค. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนมีนาคม 2563 (17 เม.ย. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (16 มี.ค. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนมกราคม 2563 (14 ก.พ. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนธันวาคม 2562 (13 ม.ค. 2563)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนพฤศจิกายน 2562 (16 ธ.ค. 2562)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน ตุลาคม 2562 (13 พ.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel