เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE

กระดานสนทนา

  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
111111
         กระดานสนทนา นี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระในเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชรไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฏไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าทางใดๆท่านต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเองและหากตรวจพบข้อความใดที่ไม่ปฏิบัติตามมารยาทในการใช้กระดานสนทนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชรผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความที่แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นออกไป เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
 
 

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ปัญหาทั่วไป แนะนำ หรือติชม 1 0

การคำปรึกษาความรู้ด้านบัญชี 2 1

แนะนำ สอบถาม ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ 1 0

การใช้กระดานสนทนา
  • โปรดเสนอข้อความที่มีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรมศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น คำหยาบคาย หรือ ถ้อยคำลามกอนาจาร
  • กรุณาอย่าเสนอข้อความที่จะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคงของประเทศหนึ่งประเทศใด หรือ กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
  • กรุณาอย่าใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
  • ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการถาม เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  • ขอให้ตั้งกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาของหมวดคำถาม เพื่อความเข้าใจตรงกันในการแสดงความคิดเห็น และส่งผลให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็ว
  • ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
  • พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคมสืบไป
  • ถ้าเกิดความผิดพลาดในการตั้งกระทู้ เช่น พิมพ์ข้อความผิดพลาด ซ้ำซ้อน ตั้งกระทู้ไม่ตรงหมวดคำถาม เจ้าของกระทู้สามารถแจ้งขอเปลี่ยนหมวดคำถาม หรือลบกระทู้ ได้โดย พิมพ์ข้อความแจ้งขอแก้ไขในกระทู้ต่อจากกระทู้ที่เกิดผิดพลาดดังกล่าว
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel