เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตส.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด SCP ครั้งที่ 1/2565วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด SCP ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการที่สำคัญและพิจารณาโครงการบูรณาการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับคณะทำงานระดับอำเภอ SCD โดยมีนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel