เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมการติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบประชุม Video Conference Zoom Meetingวันที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาววาสุนี ทองอยู่ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบประชุม Video Conference Zoom Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ประเด็นการตรวจสอบเอกสารบัญชี กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการตามข้อสังเกตในการจัดทำเอกสารบัญชีของกลุ่มแปลงใหญ่เกิดความถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขโครงการ ณ ห้องประชุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel