เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตส.กำแพงเพชร ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ระบบ Zoom Meetingวันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ระบบ Zoom Meeting โดยมีนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมจากห้องประชุมชั้น 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยร่วมหาแนวทางแก้ไข และปฏิบัติงานให้ไปตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาด โควิด – 19 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel